Мисия

Ние сме разбрали, че за да бъде здравословна и благоприятна храната, с която се храним, трябва да бъде приготвена с подходящо съзнание, от чисти продукти, да е винаги прясна и свежа, да бъде осветена и поднесена с любов и внимание. Всеки член от нашия екип, следва пътя на бхакти-йога и затова готвенето е част от нашата духовна практика. Храната, която предлагаме е заредена с духовна енергия и цели да подпомогне духовното извисяване на всеки, който я приеме. Стремим се да използваме екологично чисти продукти, част от които  произвеждаме сами в малка био ферма до Панагюрище. Ежедневно извършваме доставки на вкусна, домашно приготвена  вегетарианска храна по домове и офиси. Също така можем да изготвим, атрактивно и здравословно меню за вашето семейно или офис парти. Редовно организираме готварски курсове, с които искаме да Ви научим да готвите по основните принципи на Аюр-веда и с лекота да импровизирате в готвенето на вегетариански ястия.

Под шапката на сдруженис “Девадатта – Даден от Бога”, което ние сме очредили,  осъществяваме благотворителните си проекти:
- да раздаваме безплатна храна на социално слаби хора.
- да разпространяваме и популяризираме ведическата култура, което включва - философия, медицина, педагогика, кулинарно изкуство и др.
- да съдействаме за развитието и утвърждаването на духовни ценности на обществото  в сферата на образованието, културата, физическото възпитание и спорта.
- да подпомагаме социалната интеграция и личностната реализация на социално слабите, на хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи.
- да основем и изградим  духовно селище, в което да приложим модела  на организация на обществото според принципите на Варна-ашрама дхарма(ведическият модел на организация на обществото). С това искаме да възродим ведическата култура на запад и да постигнем щастлив и спокоен начин на живот, който не е лишен от постиженията на науката, технологиите и икономическото развитие, а те да се използват по правилен начин така, че  да бъдат помощно средство за духовното ни израстване.

Част от приходите си от другите дейности използваме, за да осъществяваме и поддържаме тези благотворителни проекти.  Всеки, който прояви съпричастност  към нашата кауза, може да ни подкрепи със средства или доброволен труд.

За повече информация и контакти с нас може да се свържете на тел :

0878 76 86 99 – Петър Богданов
0885 05 44 54 – Ася Иванова